2020 წლის პირველკლასელთა კომპიუტერების პროგრამები და თამაშები


მოსწავლის ანგარიშით ავტორიზაციის შემდეგ, კომპიუტერში ავტომატურად დაინსტალირდება Office 365 ის პაკეტში შემავალი პროგრამები და ასევე Minecraft (პროცესის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია ინტერნეტის სიჩქარეზე)

საგანმანათლებლო თამაშების და პროგრამების გადმოწერა შესაძლებელია ქვემოთ მოცემული ბმულებიდან, ასევე დამატებითი პროგრამები განთავსებულია "ბუკში" არსებულ Microsoft Store შიც